Németh Éva

Szöllősi Katalin

A védőnő olyan preventív szakember, aki a fekvőbeteg ellátási intézményekben közreműködik a várandós és gyermekágyas anyák ellátásában, különösen az anyák felkészítésében az újszülött táplálására és ellátására, a hazabocsátást követő napok szervezésére és a legfontosabb teendőkre. Célja, hogy az alapellátással való együttműködést kialakítsa és az ellátás folytonosságát biztosítsa az egyéni igények figyelembe vételével.

A védőnő feladatai közé tarozik ezen belül:

  • kapcsolatot létesít, tájékoztatja és együttműködik a lakóhely/tartózkodási hely szerinti illetékes területi védőnővel
  • támogatja a harmonikus anya-gyermek közötti kapcsolat kialakulását, hogy az anya érzékenyen, gyorsan és megfelelően reagáljon újszülöttje jelzéseire
  • támogatja a kizárólagos szoptatást
  • segíti az anya felkészülését az újszülött gondozásának alapvető folyamataira
  • elősegíti a várandós anya testi és lelki egészségének megőrzését
  • a gyermek szociális veszélyeztetettségének esetén a gyermekjóléti szolgálattal együtt gondoskodik a gyermek megfelelő elhelyezéséről
  • az örökbe adó szülő döntésének megfelelően a nyílt, vagy titkos örökbeadást segíti
  • a szülés felkészítő programok szervezését és lebonyolítását végzi.