A N.A.P. közhasznú Alapítvány 1998-ban alakult.

Célja: A Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján a koraszülött ellátás javítása, így különösen:

  • a tárgyi és személyi feltételek színvonalának emelése
  • az osztály felszereltségének, műszerezettségének fejlesztése
  • a koraszülött ellátásban résztvevő orvosok, nővérek képzésének, továbbképzésének elősegítése tanfolyamok, vendégoktatók, szakkönyvek és ösztöndíjak révén
  • kapcsolattartás hazai és külföldi oktatási intézményekkel, szakemberekkel
  • szakmai rendezvények, publikációk, kiadványok támogatása, szimpóziumok tartása
  • ösztöndíj pályázatok meghirdetése

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, ha annak céljaival egyetért.

Az alapítvány vagyonának kezelője a Kuratórium, melynek tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, feladatukat önkéntesen vállalt és térítésmentesen végzett munka formájában látják el.