Klinikánkat, a II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikát Tauffer Vilmos professzor alapította 1881-ben, s ugyancsak az ő kezdeményezésére és vezetésével épült az intézmény jelenlegi helyére.
Az épület első felújítása 1975 és 1978 között zajlott. Ekkor alakították ki - az országban elsőként - a Perinatális Intenzív Centrumot, rövid nevén PIC-et is Dr. Rosta János vezetésével.

A PIC rekonstrukciójára először 1999-2000-ben került sor, majd a Korányi Projekt keretein belül 2015-re nyerte el jelenlegi beosztását, külsejét.

Az osztály élére a magyar neonatológia nagy alakjai kerültek. Kiemelendő közülük Professzor Büky Béla és Nobilis András Docens úr, akik nemzetközileg is elismert munkásságukkal öregbítették Klinikánk, osztályunk hírnevét.

Prof. Dr. Büky Béla

Prof. Dr. Büky Béla

1928. október 30-án született Budapesten, 1953-ban avatták orvosdoktorrá. Gyermekgyógyászatból, aneszteziológiából és neonatológiából szerzett szakvizsgát. Az egyetem befejezése után a MÁV Kórház Gyermekosztályán kezdett dolgozni, innen került 1958-ban a Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinikájára, ahol Petényi és Kerpel-Fronius professzorok mellett dolgozhatott.

1979-ben érkezett Egyetemünk II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának élére, ahol haláláig, 2005. december 6-ig dolgozott.

Szakmai pályafutása során számos fontos esemény részese, résztvevője volt. Aneszteziológusként közreműködött a II. sz. Gyermekklinikán az első szívműtétekben, a John Hopkins Egyetemen a szisztémás antikoaguláns kezelés kidolgozásában. Magyarországon bevezette a folyamatos pozitív nyomású lélegeztetést (CPAP), illetve a surfactant kezelést.
Képzésében és tudományos munkásságában jelentős szerepet játszottak külföldi tanulmányútjai. Járt az Egyesült Államokban, Svédországban, Szovjetunióban, Franciaországban, Németországban.
Az antikoaguláns kezeléssel kapcsolatos munkájával elnyerte az Amerikai Sebészeti Társaság aranyérmét. Két alkalommal kapott Akadémiai Díjat a koraszülöttek ellátásában végzett munkájáért. A Magyar Nőorvos Társaságtól Semmelweis Emlékérmet kapott. 1994-ben a neonatológiában kifejtett tevékenységével a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjét érdemelte ki.
Meghívott előadóként számos országban tartott előadásokat, szemináriumokat. Részt vett az orvos- és a szakorvosképzésben. Nagyon fontosnak tartotta a nővérképzést, számos alkalommal biztosította osztályán a magyar anyanyelvű, határainkon túl élő gyermekápolónők képzését.
1986-tól vett részt a Svéd Királyi Akadémia által szervezett nemzetközi kollaborációban, a Curosurf Family magyarországi képviselője volt. Hazai és nemzetközi társaságok munkájának is részese volt.
Alapító tagja volt a Magyar Perinatológiai Társaságnak. Számos hazai és nemzetközi szaklap szerkesztőbizottsági tagjaként is dolgozott, többek között a Gyermekgyógyászat szaklapnál is.
Oroszlánrészt vállalt a magyarországi perinatális intenzív centrumok (PIC) hálózatának megszervezésében.

1998-ban Dr. Nobilis Andrásnak adta át az osztály vezetését.

Dr. Nobilis András

Dr. Nobilis András
egyetemi docens

1957. március 21-én született, 1983-ban avatták orvosdoktorrá. Csecsemő- és gyermekgyógyászatból, majd neonatológiából szerzett szakvizsgát.

Külföldön számos továbbképzésen vett részt.
Ausztriában cardiorespiratoricus betegségekkel, ECMO kezeléssel, lélegeztetéssel és ultrahang ismeretekkel, Londonban, illetve Hollandiában HFOV lélegeztetéssel, Prágában lélegeztetési technikákkal, Amszterdamban és Frankfurtban a parenteralis és enteralis táplálással, Bécsben és Mesulgenben a surfactant terápiával, Koppenhágában a vérgáz analízissel, Washingtonban a neonatológia aktuális kérdéseivel kapcsolatban gyarapította ismereteit.

Első munkahelye 1975 és 1977 között az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet volt. Ezt követően orvostanhallgatóként 1977 és 1980 között a Jahn Ferenc Kórház Intenzív osztályán, majd 1980 és 1983 között az Országos Mentőszolgálatnál dolgozott.
1983 és 1988 között már gyermekgyógyászként tevékenykedett az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban.

A Semmelweis Egyetemen 1988-ban kezdett dolgozni. Először az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán, majd 1996-ban Professzor Paulin Ferenc hívására érkezett a II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára, ahol később a Koraszülött Intenzív Osztály élére került, melyet haláláig vezetett.
Az osztály támogatása érdekében 1998-ban létrehozta a N.A.P. Alapítványt.

Az oktatást szívügyének tekintette. 1986-ban a Vaszary Kolos Kórházban részt vett a nővérképzésben, majd 1990-től az Egészségügyi Továbbképző Intézet Gyermek, Csecsemő és Újszülött Intenzíves nővérképzés keretében, 1998-tól pedig a SE Gyermek, Csecsemő és Újszülött Intenzíves nővérképzés keretében rendszeresen adott elő.
1989-től vett részt a Semmelweis Egyetem graduális képzésében, először neonatológiai ismeretek gyakorlati oktatásával, majd 1998-tól a szülészeti oktatás keretén belül neonatológiai előadás tartásával. 1996-tól a Semmelweis Egyetem posztgraduális képzésében az egy hetes neonatológiai tanfolyam szervezésével, vezetésével és előadások tartásával vette ki a részét.
2007-től Szülészeti „50” pontos továbbképzés előadója volt neonatális infekciók témakörben.
Számos közéleti tisztséget töltött be. A Magyar Perinatológusok Társaságának és a Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív terápiás Társaság vezetőségi tagja, továbbá a Szakmai Kollégium Neonatológiai Tanácsának elnöke, valamint a MOSZ Semmelweis Egyetemi Szervezet vezetője, országos elnökségének tagja volt.

Munkásságát 1987-ben Kiváló Dolgozó, 2008-ban Batthyány-Strattman László díjjal ismerték el.
Magyar nyelven 18, idegen nyelven 16 publikációja jelent meg, továbbá 5 megírt könyvfejezet is a nevéhez fűződik.

Nobilis Doktor 2013.december 20-án hunyt el. Az osztály élére ekkor átmenetileg kedves tanítványa, Dr. Szende Katalin neonatológus szakorvos, egyetemi tanársegéd került megbízott vezetőként.

Őt követi a jelenlegi osztályvezetőnk, Dr. Kocsis István, egyetemi docens.

Dr. Kocsis István Főorvos 1973-ban született, 1998-ban szerezte általános orvosi diplomáját.

Kezdetben tudományos diákköri hallgatóként, majd 1998-2002 között nappali tagozatos PhD hallgatóként végzett tudományos munkát a Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinikáján. Ennek eredményeként 2002-ben sikeresen védte meg doktori téziseit és kapott PhD fokozatot.

Csecsemő és gyermekgyógyászati szakmai gyakorlatainak döntő részét a Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinikáján töltötte gyakornokként, majd sikeres szakvizsga után tanársegédi pozíciót kapott. Az intenzív betegellátás és az aneszteziológia szakirányba orientálódva második alapszakvizsgaként aneszteziológia és intenzív terápiás szakképesítést is szerzett (2009), majd az Európai Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság szakvizsgájának követelményeit is teljesítette 2010-ben. Neonatológiából, mint végső célirányból 2011-ben szerzett szakvizsgát.
2008-2014 között az egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Gyermekaneszteziológiai részlegén tanársegéd, majd egyetemi adjunktus. 2009-ben szakmai gyakorlat keretében részt vesz a Birmingham Children’s Hospital munkájában.
2013-ban egy éves időtartamban a Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján) gyermekgyógyászati részlegén osztályvezető főorvos.
2012-től részt vesz a Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat munkájában, mint neonatológus szakorvos.
2013-től Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Szakfelügyelő főorvosa Csecsemő és gyermekgyógyászatból.
2010-től a Szülészeti Perinatológiai és Aneszteziológiai Társaság vezetőségi tagja, illetve számos orvostársaság tagja.
Jelentős tudományos munkásságát jelzi 35 tudományos közleménye, melyből 25 idegennyelvű, illetve ezek összesített impakt faktora meghaladja a 69-t.

Jelenlegi munkahelyén a Semmelweis Egyetem II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Perinatológiai Intenzív Osztályán 2014-től dolgozik osztályvezető egyetemi adjunktusként, majd docensként.
Részt vett a Korányi Projekt keretében átépített Újszülött Részleg orvosszakmai kialakításában és a PIC Osztály műszerparkjának megújításában.